Kadra pedagogiczna

Szkoły Podstawowej nr 2 im. Kazimierza Przerwy-Tetmajera

w Mszanie Górnej

2004/2005

 

Lp

Tytuł, imię i nazwisko

Kwalifikacje i uprawnienia zawodowe w zakresie:

1

Mgr Stanisława Nowak - dyrektor

kształcenia zintegrowanego, języka polskiego, wychowania przedszkolnego, pracy w bibliotece, organizacji i zarządzania

2

Mgr Helena Flig

języka polskiego, przyrody, wychowania przedszkolnego

3

Mgr Małgorzata Dawiec

bibliotekoznawstwa, kształcenia zintegrowanego

4

Mgr Ewa Jasica

kształcenia zintegrowanego, gimnastyki korekcyjnej

5

Joanna Lidia Nowak

matematyki, informatyki

6

Mgr Agnieszka Wcisło

biologii, przyrody, języka angielskiego

7

Ks. Stanisław Lasota

religii

8

Mgr Kazimierz Bugajski

wychowania fizycznego

9

Mgr Małgorzeta Pajdzik

wychowania przedszkolnego, oligofrenopedagogiki

10

Mgr Małgorzeta Rosa

kształcenia zintegrowanego, historii, informatyki