Z  kroniki szkolnej

[Tekst pisany kursywą stanowią cytaty z kronik szkolnych, księgi pamiątkowej i innej dokumentacji. Ich stylistyka, ortografia i interpunkcja - zgodna z oryginałem.]

Historia oświaty w Mszanie Górnej

        Przez wiele lat nauka szkolna odbywała się tutaj w wynajętych izbach u gospodarzy. Początkowo pobierały naukę oddziały najmłodsze t. j. I i II, zaś oddziały starsze III i IV uczęszczały do szkoły głównej u „Fliga”. Potem i klasy starsze uczyły się w izbach wynajętych w miejscu.

                       Tak brzmi pierwszy akapit „Kroniki szkolnej publicznej szkoły powszechnej nr 2 w Mszanie Górnej, powiat Limanowa”. Nie wiemy, kiedy pisano te słowa. Pierwsza data, jaka pojawia się w Kronice, to rok 1933/34 i informuje o rozpoczęciu nauki w budynku szkolnym u Bolisęgi, czyli na osiedlu, gdzie znajduje się obecnie Szkoła Podstawowa nr 2 w Mszanie Górnej.

                        Na podstawie Kroniki Szkoły Podstawowej nr 1 w Mszanie Górnej (szkoły głównej, której podporządkowana była oświata górnej części wsi, tzn. dzisiejszego obwodu Szkoły Podstawowej nr 2) wnioskować można, że oświata we wsi funkcjonowała o wiele wcześniej.  Jak pisze, w 1907 roku p. Władysław Rychlicki, ówczesny kierownik Szkoły w Mszanie Górnej: W którym roku zorganizowano w tutejszej gminie (chodzi o Mszanę Górną będącą wówczas – gminą) szkołę, w tem nie ma żadnych zapisków.  Wiadomo natomiast, że istnieje ona od dwudziestu kilku laty. Dalej czytamy w tejże Kronice „ od 1 listopada 1908 roku. utworzono w tutejszej gminie drugą klasę nadetatową” – być może chodzi o klasę w górnej części wsi, być może tę, która jest wyraźnie określona w Kronice (1916) jako Klasa eksponowana w górnej części wsi (porównać to można z tworzonymi później punktami  filialnymi). Opierając się zatem na wspomnianych źródłach - wiadomo, że szkoła jako instytucja, w Mszanie Górnej funkcjonuje od około 120 lat. W górnej części wsi, czyli w dzisiejszym obwodzie Szkoły Podstawowej nr 2, pojawia się ona trochę później; można przyjąć ze sporym prawdopodobieństwem, że było to niemal równo 100 LAT TEMU. 

                     Pierwszego września 1928 roku  – zniesiono klasę eksponowaną a dzieci górnego końca wsi uczęszczały do szkoły głównej, lecz w niewielkiej ilości, gdyż niektóre miały więcej niż 3 km, a w dodatku musiały klika razy przechodzić przez rzekę, która w czasie burzy lub ulewy utrudniała dzieciom przebycie, wskutek obfitości swej wody. Sytuacja taka trwała do 17 II 1930 roku, kiedy to została uruchomiona szkoła eksponowana, do której przydzielono nową siłę kontraktową. Od 1 XII 1935 [70 LAT TEMU] szkoła eksponowana została usamodzielniona i wyjęta spod kierownictwa szkoły „u Fliga”. Moment usamodzielnienia się szkoły poprzedziła „przeprowadzka”, a raczej „wprowadzka” do nowego, pierwszego budynku szkolnego w tej części wsi. Tak powstała samodzielna Publiczna szkoła powszechna nr 2 w Mszanie Górnej, powiat Limanowa.

 

Fotografia starej szkoły 

Oto pierwszy budynek Szkoły Podstawowej nr 2 w Mszanie Górnej z 1935 roku, czyli sprzed 70 lat. W tym budynku dzieci uczyły się 60 lat – do czasu,  kiedy oddano do użytku nowy obiekt. Było to w listopadzie 1994 roku.  

Fotografia nowej szkoły - 1994 r.

 

Artykuły prasowe informowały o tym wydarzeniu:

 „Gazeta Krakowska” z 26 - 27 XI 1994 r.

„Dziś otwiera podwoje nowa szkoła w Mszanie Górnej”

Dziś, 26 listopada o godz. 10.00 odbędzie się skromna uroczystość otwarcia i poświęcenia nowo wybudowanej szkoły w Mszanie Górnej [...] Tego doniosłego dla wsi aktu dokonają dyrektor szkoły Kazimierz Bugajski i proboszcz Władysław Tarnowski. [...] Ok. 150 uczniów zyska teraz 9 pomieszczeń i salę gimnastyczną, zaplecze ze stołówką. Koszt inwestycji zastępca wójta Tadeusz Patalita wylicza na 5 mld zł. Niemały udział w budowie szkoły miała miejscowa społeczność na czele z organizatorami społecznego wsparcia Józefą Kołodziejczyk i Stanisławem Kusiem. Ludzie nie szczędzili czasu, pieniędzy, robocizny. Podarowali 150 tys. sztuk cegieł. Z pomocą finansową pospieszyły też Europejski Fundusz Rozwoju Wsi i Rolnictwa oraz Fundacja „Polska Wieś 2000”.

 

„Dziennik Polski” z 28 XI 1994

„Szkoła dla 150 dzieci”

W Mszanie Górnej (gmina Mszana Dolna), wsi liczącej 2 tysiące mieszkańców, oddano do użytku nowy budynek dla Szkoły Podstawowej nr 2 im. Kazimierza Przerwy-Tetmajera. Aktu poświęcenia obiektu, a także klasowych krucyfiksów i przyborów szkolnych, dokonał proboszcz miejscowej parafii ks. Władysław Tarnowski. W celebrowanej przez niego uroczystej mszy świętej uczestniczyli m. in. Wójt gminy Mszana Dolna Stanisław Potaczek, jego zastępca Tadeusz Patalita, przewodniczący Wojewódzkiego Sejmiku Samorządowego w Nowym Sączu Edward Paszek oraz przedstawiciel kuratorium oświaty Władysław Ścianek. Nowa placówka powstawała od roku 1985.

W związku z „okrągłymi rocznicami”:

-         100-lecia oświaty w górnej części wsi Mszana Górna,

-         70-lecia powstania pierwszego budynku szkolnego,

-         35-lecia nadania imienia Kazimierza Przerwy-Tetmajera,

-         10-lecia nauki w obecnym obiekcie

społeczność szkolna organizuje jubileusz, połączony ze Świętem Szkoły i poświęceniem sztandaru. Uroczystość odbędzie się 28 kwietnia bieżącego roku.

                                                                                                            Opracowała
                                                                                         dyrektor szkoły mgr Stanisława Nowak