HISTORIA KOŚCIOŁA W MSZANIE GÓRNEJ

 

          Kościół w Mszanie Górnej znajduje się na terenie parafii św. Sebastiana w Niedźwiedziu. Do roku 1958 wierni Mszany Górnej uczęszczali do kościoła parafialnego w Niedźwiedziu oddalonego przez góry 7 kin, oraz do sąsiednich parafii: Lubomierza, Łętowego i Mszany Dolnej. 
Mężczyźni należący do Żywego Różańca na jednym ze spotkań różańcowych wysunęli propozycję wybudowania kapliczki, w której można byłoby sprawować Mszę św. i inne nabożeństwa. 
Zainteresowanie i chęć własnego wkładu w budowę przerosła wszelkie oczekiwania. Owocem starań mieszkańców Mszany Górnej przy wsparciu rodaka ks. Sebastiana Pajdzika zostały zrobione plany budowy kościoła i załatwione wszystkie pozwolenia i dokumenty, łącznie z działką, pod budowę kościoła. 
W 1954 r. zaczęto wyrabiać cegłę i zwozić materiały na budowę. Jednak ówczesne władze komunistyczne zabroniły wyrobu cegły i zarekwirowano maszyny do jej wyrobu. Po natarczywych staraniach mieszkańców zwrócono maszyny i dalej wyrabiano cegłę z gliny wydobywanej z pól mieszkańców Mszany Górnej. 
Z początkiem 1956 roku rozpoczęto zalewanie fundamentów. Kiedy mury kościoła zostały wymurowane na wysokość dolnej części okien, ponownie władze komunistyczne wstrzymały budowę. Mieszkańcy nie ustawali w staraniach o kontynuowanie budowy kościoła. Po przyjściu do władzy Władysława Gomółki staraniem mieszkańców na nowo uzyskano pozwolenie na prowadzenie budowy. 
W 1958 r. kościół w stanie surowym z pokrytym dachem został oddany do użytku, a pod koniec czerwca tego roku pierwszą, Mszę św. odprawił ks. Jan Pajdzik tutejszy rodak. Jego brat ks. Sebastian Pajdzik przebywając na urlopie zdrowotnym sprawował duszpasterstwo do stycznia 1959 r. 
Mieszkańcy Mszany Górnej cieszyli się swoją, świątynią i czynili starania o stałego duszpasterza. Początkowo za zgodą ks. Dziekana Franciszka Baradzieja dowozili kolejno konno księdza z Lubomierza od Ojców Franciszkanów. Do ks. Biskupa Baziaka udawały się delegacje z prośbą, o księdza. Ostateczne staraniem kolejnej delegacji, której przewodniczyli P. Jan Pajdzik i Franciszek Skiba, ojcowie księży, została dana przez ks. biskupa obietnica przydzielenia księdza na stale. Pod koniec 1959 r. nadeszła radosna wiadomość, że duszpasterstwo przy kościele w Mszanie Górnej obejmują księża że Zgromadzenia Zmartwychwstania Pańskiego. 
Pracowali przy kościele w Mszanie Górnej: księża: Wojciech Cyrwus CR, Witold Hryniewicki CR, Stanisław Suwała, Władysław Horoinański CR, Józef Rozalczak CR, Franciszek Dajczak CR, Wiesław Langner CR, Zbigniew Kozielec CR, Stanisław Stenka CR, Władysław Tarnowski CR. Mariusz Mazur CR, Stanisław Lasota CR. 
Do dnia dzisiejszego Mszana Górna prawnie nie jest parafią ale jest prowadzone duszpasterstwo w pełnym wymiarze, łącznie z błogosławieniem małżeństw i pogrzebami (jest własny cmentarz). Duszpasterstwem w Mszanie Górnej jest objętych ok. 786 dusz, (14 osiedli). Kościół jest pod wezwaniem Matki B. Nieustającej Pomocy. Obraz Matki Bożej znajdujący się w głównym ołtarzu namalował Jan Magierski z Mszany Dolnej. Staraniem ks. Stanisława Stenki CR została wybudowana plebania. Do tego czasu kapłani mieszkali u P. Kowalczyk i P. Krzysztof. Trzeba zaznaczyć, że mieszkańcy Mszany Górnej po dzień dzisiejszy bardzo dbają, o kościół i kapłanów tu pracujących. Dowodem niech będzie wybudowana nowa zakrystia, położona nowa granitowa posadzka, czy wymalowane wnętrze kościoła. 
Z terenu należącego do Duszpasterstwa przy Kościele Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Mszanie Górnej wyszło 7 księży i 6 zakonnic.

Luty 2005 rok 
Opracował: 
Ks. Stanisław Lasota CR

    Do strony "Wieś Mszana Górna"          Do strony głównej witryny