Narzędzia rolnicze

           Poniżej przedstawiamy narzędzia i sprzęty rolnicze, którymi posługiwali się dawniej mieszkańcy Mszany Górnej. Dzisiaj są one jeszcze , ale rzadko używane.

Dysel
Dysel

Gnotki Dysel
Gnotki

 

Zadek gnojoka Przodek gnojoka
Gnojok bez osłon

 

Spodniorka Gnojok
Spodniorka na gnojoku

 

Osłony gnojoka
Gnojok z osłonami

 

Pług Kolca Waga Dwa łorcyki
Pług, kolca, waga, dwa łorcyki

 


Zadek gnojoka

 

Włoki Gnotki
Włoki z gnotkami

 

Sanie
Sanie paradne

do strony głównej